monster, blue, internet

INFORMACJE OD WYKŁADOWCY

Wykłady z systemów operacyjnych składają się z kilku modułów. Pierwszy zawiera podstawowe informacje na temat systemów operacyjnych obejmujący logikę komputera, systemy liczbowe, układy logiczne i kombinacyne, zadania i funkcje systemów operacyjnych oraz ich podział, drugi to wprowadzenie do systemów Windows i Linux z uwzględniem środowiska wirtutalnego bo tam właśnie uczniowie będą testować systemy, moduł trzeci to administrowanie serwerami sieciowych systemów operacyjnych takich jak Windows Serwer oraz Linux na przykładzie Debian i Ubuntu. Wszystkie klasy realizują ten sam materiał, który został przygotowany zgodnie z podstawą programową i przygotowują do egzaminu zawodowego EE08/INF02.

W ramach laboratorium klasy wykonują ćwiczenia Windows oraz Linux na maszynach wirtualnych. 

Laboratoria są zaliczane w formie ćwiczeń praktycznych potwierdzonych przygotowaniem sprawozdania. Wszystkie ćwiczenia przerabiamy w ramach godzin lekcyjnych. Niestety czas nie jest z gumy  więc czego nie uda nam się zrobić na lekcjach dokańczamy w domu.

SPRAWOZDANIA WINNY BYĆ ROBIONE W FORMIE: ZAPYTANIE, SKŁADNIA, ZRZUT EKRANU POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA. PRZYKŁADOWE, PRAWIDŁOWO WYKONANE SPRAWOZDANIE DO WGLĄDU U PROWADZĄCEJ

PODRĘCZNIK

Podręcznik nie jest obowiązkowy aczkolwiek mocno zalecany ponieważ ułatwi powtórzenie materiału przed egzaminem. W przypadku systemów operacyjnych do powtórek i pracy rekomenduję:

KLASA 1

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1. Systemy komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

KLASA 3

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Można go zakupić w różnych miejscach i różnych cenach:

 

 

SYSTEMY OPERACYJNE – MATERIAŁY