KRZYŻOWKA INFORMATYCZNA WIERSZ POLECEŃ WINDOWS

krzyżówka informatyczna

Krzyżówka informatyczna – temat tej krzyżówki to wiersz poleceń Windows 

Rozwiązywanie krzyżówek to dobry sposób na rozrywkę ale też naukę. Przypomnij sobie komendy dzięki którym możesz wydawać polecenia systemowi Windows z klawiatury.  Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż krzyżówkę informatyczną z systemów operacyjnych.

Krzyżówka informatyczna – wiersz poleceń Windows


1. Drukuje plik tekstowy
2. Usuwa katalog
3. Zmienia znak zachęty w wierszu poleceń systemu Windows
4. Zaawansowane narzędzie do kopiowania plików i drzew katalogów
5. Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
6. Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.
7. Ustawia właściwości w rozruchowej bazie danych, aby kontrolować ładowanie rozruchu.
8. Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu ACL plików.
9. Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
10. Wyświetla nazwę lub zmienia bieżący katalog.
11. Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
12. Wyświetla nazwę lub zmienia bieżący katalog.
13. Sprawdza dysk i wyświetla raport o stanie.
14. Czyści ekran.
15. Uruchamia nową instancję interpretera poleceń systemu Windows.
16. Ustawia domyślne kolory pierwszego planu i tła konsoli.
17. Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.
18. Wyświetla lub zmienia kompresję plików na partycjach NTFS.
19. Konwertuje woluminy FAT na NTFS. Nie możesz przekonwertować aktualnego dysku.
20. Kopiuje jeden lub więcej plików do innej lokalizacji.